Cadrele didactice pot propune materiale educationale proprii, in format electronic, cu respectarea legislatiei in vigoare privind proprietatea intelectuala/dreptul de autor. Pentru informarea privind proprietatea intelectuala (drepturile de autor), va recomandam accesarea urmatoarelor linkuri: LEGE nr.8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, Ce este proprietatea intelectuala?, Oficiul European pentru Drepturi de Autor

Nivel Primar, Aria curriculara Curriculum la decizia scolii: Consiliere si orientare, clasa pregatitoare - ABC-ul emotiilor
Nivel Primar, Aria curriculara CDS: Consiliere si orientare - Sa invatam cum se invata, clasa a 4-a